Ανακοίνωση μορίων εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση

Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.

Οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση στην υπηρεσία μας από 12/03/2021 έως 19/03/2021.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12/03/2021 09:39