Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 4/20.02.2023

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΩ

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00