Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:96ΤΣ46ΜΤΛΗ-Α1Τ

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται αύριο Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 13:00 για ανάληψη υπηρεσίας και για την έναρξη του προγράμματος στα σχολεία τοποθέτησης ή στα σχολεία διάθεσης στα οποία είναι στο αυριανό πρόγραμμα, μετά από συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες.