Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.23-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.