• Κατηγορία Συντάξεις
  • Διαβάστηκε 58 φορές

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023

Εγκύκλιος: Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ

Διευκρινήσεις: Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24/01/2023 11:40