• Κατηγορία Συντάξεις
  • Διαβάστηκε 338 φορές

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για το τρέχον  σχολικό έτος 2020-2021 στην παράγραφο Γ' της εγκυκλίου.

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως υποβολή των αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρονται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ:ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19/02/2021 14:04