Διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών και Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανανέωση 2η) Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας

από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 03η Ιουνίου 2015.

Ανανεωμένη ανάρτηση ως προς το επισυναπτόμενο αρχείο "ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ".

Ανανεωμένη (2η) ανάρτηση ως προς τα επισυναπτόμενα αρχεία "ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ" και "713Ψ465ΦΘ3-ΠΘΧ-1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΚΟΙΝ"

Διαβάστε περισσότερα...

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και µε αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, σας γνωρίζουµε ότι:

1. Η δήλωση και η σειρά προτίµησης Σχολικών µονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την αίτηση υποψηφιότητας εντός της αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής της αίτησης που προβλέπεται......

Περισσότερα στα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανανέωση) Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανανεωμένη ανάρτηση ως προς την αίτηση διευθυντών (φύλλο3)

Αιτήσεις από 28η Μαΐου 2015 και εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών

Διαβάστε περισσότερα...