Οδηγίες για την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

αποστολή απευθείας από τους υποψηφίους σε ψηφιακή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λάρισας σε ΣΜΕΑΕ (ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας και ΕΕΕΕΚ Λάρισας)

Αιτήσεις από Τετάρτη 22-07-2015 έως και Δευτέρα 27-07-2015 και ώρα 15:00 μ.μ., στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργου και Καρλσρούη

Την ανάκληση της ανωτέρω Φ.821/1218Σ/97237/Ζ1/24-6-2014 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ακυρώνουμε
την έως τώρα εκτελεσθείσα διαδικασία πλήρωσης των περιγραφόμενων σε αυτή θέσεων.

Διαβάστε περισσότερα...