Πρόταση τοποθέτησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε ν. Λάρισας

Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...