Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη
και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην
διαδικασία του δημοψηφίσματος, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα
αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.

Διαβάστε περισσότερα...

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι
ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ επισημαίνονται και οι νόμιμες προθεσμίες, μέσα στις
οποίες οφείλουν να ενεργήσουν

Διαβάστε περισσότερα...

Διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, κατά την παράδοση
των σχολικών χώρων στις αρμόδιες δημοτικές αρχές, και σε συνεργασία μαζί τους να
μεριμνήσουν για την διαθεσιμότητα των σχολικών αιθουσών για την διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα...

Γνωστικά αντικείμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών β/θμιας εκπ/σης ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016

Γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινοποίηση-Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία,Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2015-2016

H ανακοινοποίηση αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπ/σης να δηλώσουν ότι επιθυμούν απόσπαση και στην Πρωτοβάθμια εκπ/ση, όπως ίσχυε και τα προηγούμενα έτη.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση τοποθέτησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε ν. Λάρισας

Τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...