Αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λάρισας σε ΣΜΕΑΕ (ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας και ΕΕΕΕΚ Λάρισας)

Αιτήσεις από Τετάρτη 22-07-2015 έως και Δευτέρα 27-07-2015 και ώρα 15:00 μ.μ., στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργου και Καρλσρούη

Την ανάκληση της ανωτέρω Φ.821/1218Σ/97237/Ζ1/24-6-2014 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ακυρώνουμε
την έως τώρα εκτελεσθείσα διαδικασία πλήρωσης των περιγραφόμενων σε αυτή θέσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση αιτήσεων για εναπομείναντα οργανικά κενά

Αιτήσεις από 17-7-2015 έως 20-7-2015.

  1. Εναπομείναντα οργανικά κενά για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ14.04,05, ΠΕ18.12(Ενοπ.), ΠΕ18.02,03, ΠΕ17.02,06, ΠΕ17.03,07.
  2. Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά για τους κλάδους στους οποίους υπάρχουν κενά.
  3. Αιτήσεις θεραπείας επί των προτάσεων τοποθετήσεων.
Διαβάστε περισσότερα...