Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

ΕΠΕΙΓΟΝ Προθεσμίες!

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ

και ΑΔΑ:Ψ6ΓΤ46ΜΤΛΗ-ΕΗΨ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26/05/2023 10:36