Πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων σχολικού έτους 2023-2024 – Κρίση υπεραριθμίας

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 24-5-2023 ως προς τον πίνακα Γενικής Παιδείας]

 

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, όπου είναι διαπιστωμένη η υπεραριθμία, να υποβάλλουν δήλωση (συν. 3) από αύριο 19/5/2023 έως και την Τετάρτη 24/05/2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και στην οποία δήλωση να αναγράφεται αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 24/05/2023 14:12