Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για Βουλευτικές Εκλογές - Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, θέματα αδειών

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ