Λειτουργία 6ου Λυκείου Λάρισας από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2022 - Απόφαση Δημάρχου