Δελτίο Τύπου της ΠΔΕ Θεσσαλίας για την προκήρυξη 12 θέσεων εποχικού προσωπικού

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022.

 

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας έχει προκηρύξει 12 θέσεις εποχικού προσωπικού (6 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 6 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων)

 

σύμφωνα με την υπ αριθ. 8232/17-08-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: 94Δ446ΜΤΛΗ-ΩΑ5), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2022-2023.