Ορθή Επανάληψη-Διατάξεις νομοσχεδίου περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης