Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων α) των τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης β) των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων Δ/νσεων A/βάθμιας και B/βάθμιας Εκπ/σης

Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων διοικητικών

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30/04/2015 11:06