[Ανακοινοποίηση 8-6-2021] - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8-6-2021] : ως προς την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Δείτε το σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται.

Από την Πέμπτη 03-06-2021 μέχρι και Τρίτη 08-06-2021 και ώρα 11:00 Δευτέρα 14-06-2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ηλεκτρονικά (https://athena.net.gr/athena/personalinfo).

Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Δ.Υ.Ε.Π

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:68Α346ΜΤΛΗ-ΣΙΕ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2020

Διαβάστε περισσότερα...