Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά με την Πράξη 22/9-9-2021 του ΠΥΣΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                       

Το ΠΥΣΔΕ με την 22/9-9-2021 πράξη του ανακοινώνει τις εξής τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά με την Πράξη 21/6-9-2021 του ΠΥΣΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                       

Το ΠΥΣΔΕ με την 21/6-9-2021 πράξη του ανακοινώνει τις εξής τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Διαβάστε περισσότερα...