Πράξεις ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Λάρισας με την Πράξη 15/08-07-2022

Σύμφωνα με την πράξη 15/8-7-2022 ανακοινώνονται οι εξής τοποθετήσεις στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Λάρισας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Λάρισας με την Πράξη 12/24-6-2022

Σύμφωνα με την πράξη 12/24-6-2022 ανακοινώνονται οι εξής τοποθετήσεις σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Λάρισας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά με την Πράξη 22/9-9-2021 του ΠΥΣΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                       

Το ΠΥΣΔΕ με την 22/9-9-2021 πράξη του ανακοινώνει τις εξής τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά με την Πράξη 21/6-9-2021 του ΠΥΣΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                       

Το ΠΥΣΔΕ με την 21/6-9-2021 πράξη του ανακοινώνει τις εξής τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά

Διαβάστε περισσότερα...