Τελικός Πίνακας μορίων υποψηφίων διευθυντών Γυμνασίου Αγιάς ΔΔΕ Λάρισας μετά την ψηφοφορία

Η κατάθεση των ενστάσεων επί του τελικού πίνακα θα γίνεται από 13-15/4/2016 στην οικεία Δ/νση.