• Κατηγορία Διαγωνισμοί
  • Διαβάστηκε 82 φορές

Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»

καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων είναι η 10η Μαΐου 2021.

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:966ΣΟΞΛΔ-7ΚΧ