Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

Θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022