Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022 και Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022:
1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,

2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα

Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ