Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022

Aπό την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και λήγουν την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ65Ο46ΜΤΛΗ-Γ5Ρ

Δείτε στο ΥΠΑΙΘ

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11/07/2022 10:46