Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, και ώρες από 7:30π.μ. έως και 12:00μ.μ., εκτός από Σάββατο-Κυριακή 18-19 Ιουνίου και Σάββατο-Κυριακή 25-26 Ιουνίου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
Ώρες προσέλευσης υποψηφίων 7:30-10:30

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14/06/2022 09:03