Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ενημέρωση για την Προκήρυξη στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ω50Ψ46ΜΤΛΗ-ΓΓΓ

Δείτε την Προκήρυξη στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ