ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΕΚ ΚΑΙ ΒΚ ΤΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021 .
Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021.