Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9ΝΙΝ46ΜΤΛΗ-ΚΧ9