[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ] Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω09Ρ46ΜΤΛΗ-ΜΟΖ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28/05/2021 07:49