Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΔ0746ΜΤΛΗ-6ΘΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27/05/2021 10:35