Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Γ ́ Τάξης

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Γ ́ Τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.