Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΨΛΘ46ΜΤΛΗ-ΘΚΚ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17/05/2021 11:36