Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:659Α4653ΠΩ-ΒΦΟ