Παράταση της προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων-Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.Δ.