Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17-6-2016.