Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

υποβολή δικαιολογητικών έως 20 Μαΐου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).