Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ Νέο Σύστημα και Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) Παλαιό Σύστημα

σύμφωνα με την απόφαση 4220/04-04-2016 της ΠΔΕ Θεσσαλίας.