Νομικό Πλαίσιο για την υλοποίηση Προγραμμάτων, Δράσεων, Ερευνών, στις Σχολικές μονάδες και Ετήσιος Προγραμματισμός ΔΔΕ Λάρισας Κύριο