Δράση του Γυμνασίου Βαμβακούς

Συμμετοχή στη  δράση: "Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης",

με ένα κείμενο το οποίο εκπονήθηκε από τη Β΄Τάξη  με θέμα το Δημογραφικό   Πρόβλημα της Ευρώπης.

 Μπορείτε να δείτε το κείμενο στο παρακάτω το link.

https://grafis.sch.gr/index.php/s/JFbXqUmXOA0ueAI