ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 11ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του ΟΚΑΝΑ «Η ΓΗ το σπίτι μας… Όλοι μαΖί , φροντίΖουμε, αλλάΖουμε…»

 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝ...
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝ...
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝ...
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕ...
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕ...
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙ...
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙ...
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙ...
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙ...
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΕΓΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04/05/2022 14:27

Πολυμέσα

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ