Ανάρτηση ηλεκτρονικών συνδέσμων με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να πληροφορήσουν σχετικά όλους τους/τις εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, προκειμένου να μεριμνήσουν άμεσα για την ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων.