Χρήσιμα έγγραφα

 Για εκπαιδευτικούς  Διάφορα
 Αίτηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου  Γενική αίτηση προς ΔΔΕ Λάρισας
 Δήλωση πρόσθετων αποδοχών  Υπεύθυνη Δήλωση (κενή)
  Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ οίκον διδασκαλία Υποδείγματα αιτήσεων Περιπάτου-Διδακτικής Επίσκεψης
  Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ οίκον διδασκαλία  Οδηγίες και Νομοθεσία για την έγκριση μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκων δραστηριοτήτων
 Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού  Έντυπα προς συμπλήρωση για Τροχαία - Σχολικές μετακινήσεις
   Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11/03/2024 12:46