.

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

4ο ΧΛΜ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

2410593867

Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2Α -ΛΑΡΙΣΑ

2410555383