• Κατηγορία Επιμόρφωση
  • Διαβάστηκε 60 φορές

10th Conference on Informatics in Education -Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018

 http://www.di.ionio.gr/cie