Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής ημερίδας "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, e twinning)"

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα ‘’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, e twinning)’’, την Πέμπτη 3-11-2016 στο Μουσικό Σχολείο.

Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις όλων των υπευθύνων των προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία. Στη συνέχεια οι παριστάμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και δημιουργικό διάλογο αναφορικά με την εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων και καινοτόμων πρακτικών.

Επιμορφωτική Ημ...
Επιμορφωτική Ημερίδα 03-11-2016
Επιμορφωτική Ημ...
Επιμορφωτική Ημερίδα 03-11-2016
Επιμορφωτική Ημ...
Επιμορφωτική Ημερίδα 03-11-2016

Τελευταία τροποποίηση στις15/12/2016 11:09