Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΚΜΚ46ΜΤΛΗ-ΛΒΤ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20/10/2020 15:35