Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.22127/08-10-2020 Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ /ειδ ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88 &ΠΕ89

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΚΠΥ46ΜΤΛΗ-ΤΨΔ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20/10/2020 15:33