Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19.

από την Παρασκευή 9/10 έως και την Πέμπτη 15/10/2020

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:6ΠΥΟ46ΜΤΛΗ-Θ3Ψ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12/10/2020 15:42